Huisregels

Op de 1ste dag van de overeengekomen huurperiode kan het vakantiehuis vanaf 15:00 uur in gebruik worden genomen.
Op de dag van vertrek dient het vakantiehuis uiterlijk om 10:00 uur te zijn verlaten.
Afhankelijk van de beschikbaarheid kan een vroegere check-in en/of latere check-out mogelijk zijn. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Neem hierover a.u.b. contact met ons op.

Indien het vakantiehuis niet tijdig wordt verlaten brengen wij u extra kosten in rekening.
Deze bestaan in ieder geval uit de kosten voor versnelde schoonmaak en alle – door ons nader te bepalen – andere kosten die voortvloeien uit het niet tijdig verlaten van het vakantiehuis.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek bewaren we 3 maanden en kunnen op verzoek én op uw kosten worden nagestuurd.

Het vakantiehuis dient netjes, zorgvuldig en overeenkomstig de woon/recreatie-bestemming te worden gebruikt.
Gebruik van het vakantiehuis voor andere doeleinden zoals commerciële foto en/of video-opnamen, feesten, party’s, elk ander zakelijk gebruik e.d. is zonder onze schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Door het gebruik mag het vakantiehuis niet sneller beschadigen dan de normaal te verwachten slijtage bij een zorgvuldig gebruik. Bij het gebruik heeft de huurder dus de gangbare zorgvuldigheid in acht te nemen.

Hieronder valt met nadruk:

Het niet plaatsen van bevestigingsmaterialen (schroeven, spijkers, tape, plak-strips e.d.) op of in wanden, plafonds en deuren;
Het verplicht gebruik van warmtewerende zaken (onderzetters, roosters e.d.) op keukenbladen, tafels e.d.

Barbecueën is toegestaan als een BBQ tot de inventaris van het vakantiehuis behoort.
Bij vertrek dient de BBQ schoon te worden achtergelaten bij in gebreke waarvan wij u € 50,00 aan schoonmaakkosten in rekening brengen.

In het vakantiehuis en onder of in de directie nabijheid van palapa’s (buitenruimten met daarboven een dak van gedroogde palmbladeren) en in de directe nabijheid van het zwembad mag niet worden gerookt.
Op buiten- terrassen en dergelijke is roken toegestaan.

Bij een eventueel verlies van een remote toegangs-control-unit brengen wij u hiervoor € 100,00 in rekening.

Huisdieren worden uitsluitend toegestaan mits tevoren overeengekomen. Neemt hierover a.u.b. contact met ons op.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering is overeengekomen c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan en zal leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

Het verplaatsen van meubilair zoals bedden, kasten, banken e.d. en geluidsapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris – met uitzondering van serviesgoed, glazen, bestek e.d. voor uw maaltijden buiten – is niet toegestaan.

Parkeren dient zoveel als mogelijk op eigen terrein te gebeuren. Indien toch buiten de kavel wordt geparkeerd dient iedere vorm van parkeeroverlast voor andere weggebruikers te worden voorkomen.

Toegang tot technische ruimtes zoals meterkasten, zwembadzuivering-installaties, materiaal- en gereedschapruimtes is verboden.

De nachtrust dient te worden gerespecteerd en het op welke wijze dan ook veroorzaken van (geluid)overlast is niet toegestaan.

Bij het verlaten van het vakantiehuis dienen – tussentijds en bij vertrek – de deuren en ramen zorgvuldig te worden afgesloten. Op tochtstand is toegestaan.

Bij / voor vertrek:

de afwas doen c.q. afwasmachine leeg en schoon achterlaten;
de bedden afhalen (het linnengoed graag in de badkamer);
vuilnisbakken legen;
tuinmeubilair (lounge set) onder het overdekte terras zetten (de kussens binnen neerleggen);
huis veegschoon achter laten;
etenswaren en andere bederfelijke artikelen uit de koelkast/vriezer en andere kasten verwijderen;
eventueel breukwerk en of schade melden.

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit deze gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen zonder restitutie van huurgelden.

Voor schade door uw toedoen veroorzaakt en niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) en/of eigendommen van het huis, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het huis bevinden.

Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in het vakantiehuis;
het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het huis; calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dit is het geval zodra uw boeking is bevestigd) gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Waar in deze huisregels gesproken wordt over het in rekening brengen van eventuele kosten, zal dit in eerste instantie gebeuren door een verrekening met de borg.

Verhuurder stelt zich altijd redelijk op en verwacht van huurder(s) eenzelfde houding.

Top