Coördinatie vermogensbeheer

Blendser (Rob Braaksma) verzorgt de coördinatie vermogensbeheer met als doel dat er juiste scheidingen zijn tussen de diverse processen waardoor het bestuur beter “in control” is en er sprake is van een beheerste en integere bedrijfsvoering. Vaak wordt er een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.

Door de jarenlange praktijk ervaring met betrekking tot diverse mogelijkheden voor de uitbesteding vermogensbeheer, kan Blendser het pensioenfonds begeleiden bij de juiste keuzes in deze. Hierbij wordt rekening gehouden met de juiste scheidingen tussen beleggingsadministratie-, beheer-, bewaar-, adviseer- en rapporteertaken.

Ook verliezen wij de samenhang tussen andere activiteiten van Blendser niet uit het oog, zoals genoemd bij risicomanagement en financieel beheer.

Analyse huidig beleid

Aan de hand van:

 • Missie, visie en strategie van het fonds
 • Huidige operationele organisatie vermogensbeheer:
  • Tactisch (voorbeeld wanneer “rebalancing”)
  • Organisatorisch (is er sprake van juiste scheidingen)
 • Kosten:
  • Voortkomend uit de pensioenuitvoering
  • Vermogensbeheerkosten
  • Transactiekosten

Aanpassen beleid

Voorstel aan bestuur, indien:

 • Betere beheerste en integere bedrijfsvoering door juiste checks & balances
 • Kostenbesparend

Opstellen vereiste documenten

 • Vereist om strak de regie te houden:
  • Risico analyse
  • Beleggingscommissie reglement en/of risicocommissie reglement
  • AO/IC interne (CaribBlend) beleggingsorganisatie
  • Beleggingsmanagement overeenkomsten
  • SLA betrokken partijen

Monitoring/Beoordeling/Evaluatie

 • Aan de hand van:
  • IMA/FMA
  • SLA
  • ISEA
  • AO/IC

Coördinator/oliemannetje vermogensbeheer

 • Conform beleggingsproces:
  • Vertalen strategie naar resultaat (opstellen beleggingsplan)
  • Uitvoering van beleid
  • Operationele aansturing/monitoring
  • Periodieke overleggen met alle betrokkenen beleggingsproces
  • Afstemming van inhoudelijke en operationele processen
  • Het doen van aanbevelingen voor ontslag en aanstelling van managers

Coördinatie jaar processen

 • (Onafhankelijke) schakel tussen vermogen en verplichtingen
 • Link tussen toezichthouder, actuaris, pensioen- en vermogensbeheer
 • Verantwoordelijk opgave beleggingskosten:
  • Afstemming jaarrekening versus bestuursverslag (consistentietoets)
  • Afstemming jaarrekening/bestuursverslag versus Z-score
  • Controle volledigheid J402 en consistent met bovenstaande
Top