Pensioenadministratie en actuariaat

Eén van de motoren van de pensioenuitvoering. Wij van BB3.0, kunnen u begeleiden in het zoeken en aansturen van de pensioenuitvoerder. Hetzelfde geldt voor het actuarieel advies. Ook is het mogelijk om eenvoudig uitvoerbare processen bij specialistische dienstverleners weg te zetten.

Excasso Excasso download

 • Voldoet aan huidige wet- en regelgeving
 • Koppeling met financiële administratie
 • Vaste lage kosten
 • Digitaal benaderbaar via web, tablet, mobile

Incasso

 • Koppeling met financiële administratie,
 • Vaste lage kosten
 • Digitaal benaderbaar via web, tablet en mobile

Beheer slapers

 • Keuze ligt bij deelnemer
 • Koppeling met financiële administratie
 • Vaste lage kosten
 • Digitaal benaderbaar via web, tablet, mobile

Actuariaat

 • Actuarieel advies tegen vaste (lage) prijs
 • Onafhankelijke input berekening vereist eigen vermogen
 • Pré certificering jaarrekening onafhankelijk tegen lage kosten

Rechtenadministratie

 • Actuele rechten (deelnemers) administratie
 • Maatwerk
 • Vaste lage kosten
 • Transparante dienstverlening

Pré certificering actuarieel

 • Onafhankelijke check over alle aanspraken
 • De berekening van de voorziening pensioenverplichtingen en het verloop daarvan
 • De technische analyse
 • Het verloop van de aantallen en de opgebouwde pensioenen
 • Berekeningen ter vaststelling van het minimaal vereist eigen vermogen en het
 • Vereist eigen vermogen en overige gegevens t.b.v. het jaarverslag en staten
 • Opstellen actuarieel rapport
 • Niet de slager (PUO) die zijn eigen vlees keurt
 • Onafhankelijke controle tegen transparante kosten
Top