Communicatie

Quick scan communicatie strategie

 • Juridische scan
 • Wordt de deelnemer bereikt?

Begeleiding verandertrajecten

 • Communicatie als belangrijkste, succesfactor.
 • Ondersteunend en faciliterend met een volledig digitaal bestuurdersportaal

Beheer/content website

 • Technisch onderhoud.
 • Hosting met nadruk op veiligheid
 • Up to date houden van content
 • Bestaande content omzetten in webteksten

Klant contact center Klant contact center download

 • Ontzorgen via erkende, gecertificeerde partijen
 • Wekelijkse update dashboard met alle vragen, opmerkingen en klachten
 • Ondersteunen
 • Trainen medewerkers

Werkgeverscommunicatie

 • Werkgeverschecklist
 • Werkgeverspresentaties
 • Eén-op-één gesprekken op werkgeverslocaties
 • Creatieve campagne
 • Werkgeversnieuwsbrieven

Deelnemerscommunicatie

 • Overkoepelend communicatieconcept
 • Missie en visie
 • Voldoen aan de wet
 • UPO
 • Pensioen 1-2-3: digitaal of op papier

Betrekken van de deelnemer

 • Campagne gericht onbewuste deelnemer
 • Een-op-een communicatie
 • Communicatiekalender
Top